top of page
RF-022.jpg

Cookiespolicy (EU)

Datainsamling på denna webbplats cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och skadar inte din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies). lagras på basis av artikel 6 (1) (f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik begärdes, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och vid behov be om ditt samtycke.

Samtycke med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie-samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallat Borlabs).

När du går in på vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, som lagrar det samtycke du har gett eller återkallandet av detta samtycke. Denna data vidarebefordras inte till leverantören av Borlabs Cookie.

Den insamlade informationen lagras tills du ber oss att radera den eller själv tar bort Borlabs-cookien eller att syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på

https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/.

Borlabs cookie consent technology används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (c) GDPR.

 

Samtycke med Cookie Notice & Compliance

 

Vår webbplats använder Cookie Notice & Compliance för GDPR-samtyckesteknologi för att erhålla ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelser.

Cookie Notice & Compliance för GDPR installeras lokalt på våra servrar, så det finns ingen anslutning till tredjepartsservrar. Cookie Notice & Compliance for GDPR sparar en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela det givna samtycket eller dess återkallelse till dig. Cookien förblir aktiv i 1 månad. I annat fall kommer dina uppgifter att lagras tills du begär att vi raderar dem, tar bort samtyckeskakan själv eller att syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringskrav förblir opåverkade.

Cookie Notice & Compliance för GDPR används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (c) GDPR.

bottom of page